ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
3BBIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.60 - (-) 3,197,535 5.60 - 5.65 5.38 - 6.86
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2567 16:35
Chart Type