ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

งบการเงิน

เลือกปี
ปี  
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 ดาวน์โหลด
ปี  
งบการเงินรายปี 2566 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
ปี  
งบการเงินรายปี 2565 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
ปี  
งบการเงินรายปี 2564 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
ปี  
งบการเงินรายปี 2563 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
ปี  
งบการเงินรายปี 2562 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2562 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2562 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
ปี  
งบการเงินรายปี 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2561 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2561 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
ปี  
งบการเงินรายปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2560 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2560 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
ปี  
งบการเงินรายปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
ปี  
งบการเงินรายปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2558 ดาวน์โหลด