ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

เอกสาร  
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 1 ปี 2567 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 4 ปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 3 ปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 2 ปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 1 ปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 4 ปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 3 ปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 2 ปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 1 ปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 4 ปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 3 ปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 2 ปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประจำไตรมาส 4 ปี 2563 ดาวน์โหลด