ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เลือกปี
ปี  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ดาวน์โหลด
ปี  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ดาวน์โหลด
ปี  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ดาวน์โหลด
ปี  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ดาวน์โหลด
ปี  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ดาวน์โหลด
ปี  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ดาวน์โหลด
ปี  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ดาวน์โหลด
ปี  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ดาวน์โหลด
ปี  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ดาวน์โหลด
ปี  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ดาวน์โหลด